Make no excuse

Kuchh log aise hain jo kehte hain ki hum Allah aur aakhirat ke din par imaan rakhte hain, hala ki woh iman nahi rakhte. Woh (samajte hain ki woh) Allah aur imanwalon ke sath dhokebazi kar rahe hain, halaki dhoka woh khud apne aap hi ko de rahe hain, lekin woh isko mehsoos nahi karte (Surah Al Baqarah 2:8-9 Mafhoom)

See More

Latest Photos